Urip-Urip en Melaspasin zijn de Balinese namen die gebruikt worden voor de inwijding van een nieuw huis. Urip Urip betekent dat de (huis)tempels tot leven worden gebracht. Melaspasin betekent dat het perceel wordt geschoond van boze geesten, zodat de bewoners een goed leven kunnen leiden.

Ceremony

Click op de foto voor een impressie van de inwijdingsceremonie van Villa Bersama